COOKIES OG ANVENDELSESVILKÅR

Denne hjemmeside har informativt og interaktivt indhold. I forbindelse med navigering på siden kan følgende data om kunden eller mere generelt om den besøgende på siden blive indsamlet på følgende vis:.

Denne hjemmeside ejes og administreres af Fiat Group Automobiles Denmark A/S. I forbindelse med brugen af denne hjemmeside, kan data, der identificerer eller kan identificere personer eller juridiske personer og betragtes som private oplysninger i datasikkerheden for alle besøgende på hjemmesiden, også selv om hjemmesiden besøges fra udlandet. Denne side beskriver de procedurer, der anvendes til at regulere hjemmesiden, således at behandlingen af de private oplysninger, som de besøgende på hjemmesiden giver behandles efter lovgivningen i webstedets land. De følgende angivelser af databeskyttelse har til formål at definere begrænsningerne og procedurerne for databehandling i forbindelse med de enkelte services, så kunden/den besøgende uden risiko kan angive samtykke og tillade indsamling af vedkommendes personlige oplysninger og efterfølgende brug deraf.

TYPE AF DATA, DER BEHANDLES:


NAVIGERINGSDATA

I forbindelse med almindelig brug indsamler de it-systemer og softwareprocedurer, der styrer siden, personlige data, der overføres via internettets kommunikationsprotokoller. Informationerne indsamles ikke for at kunne knyttes til dataemner, men de kunne i sagens natur, og hvis de behandles og integreres med tredjeparts data, føre til, at brugeren kan identificeres. IP-adresser, browsertype, styresystem, domænenavn og web-refererende eller afslutningssider, informationer på de sider, som brugeren har besøgt på hjemmesiden, tidspunkt for besøget, varighed af besøget på hver enkelt side, analyser af klik og andre parametre vedr. styresystemet og brugerens it-udstyr falder alt sammen ind under denne datakategori. Disse tekniske/it-mæssige informationer indsamles og bruges i aggregeret og anonym form udelukkende med det formål at forbedre kvaliteten af de ydede services og opbygge statistik vedr. brugen af hjemmesiden. Disse data kobles ikke sammen med brugere, der går ind på hjemmesiden eller visse dele af den ved at bruge et autorisationssystem med brugernavn og password.


DATA FRIVILLIGT AFGIVET AF KUNDEN/DEN BESØGENDE

Det omfatter kunder/besøgende, der indtaster deres personlige oplysninger på hjemmesiden efter at have læst de detaljerede informationer, så de kan få adgang til udvalgte services. Politik vedr. til- og framelding: I alle tilfælde ydes der detaljerede informationer, og hvor det er aktuelt, indhentes der tilladelse til brug af personlige oplysninger, før en service aktiveres. Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorved retten til at gøre brug af den pågældende service ophører. Specifikke informationer stilles gradvis til rådighed eller vises på de af hjemmesidens enkelte sider, hvor de specifikke services tilbydes.DATA FRA MINDREÅRIGE (UNDER 18 ÅR)

Fiat Group Automobiles tillader ikke mindreårige under 18 år at angive personlige oplysninger.DATAOPBEVARING

De indsamlede data opbevares kun i den tid, der er strengt nødvendig for at opfylde formålet med databehandlingen. Når servicen er blevet ydet, slettes alle de personlige oplysninger, der var nødvendige for at aktivere og styre den ønskede service, i overensstemmelse loven om databeskyttelse, medmindre andet er påkrævet af regeringen eller andre myndigheder eller på anden vis er underlagt lovgivning.


TEKNOLOGIER:


COOKIES

Cookies er små stykker information, der kan gemmes på en computer, når man surfer på nettet, så brugerens brugerdata kan behandles og identificeres. Cookie-filerne er normalt meget små og optager ikke meget plads på computerens harddisk. Cookies overføres til brugerens harddisk efter registrering, så computeren husker de områder af hjemmesiden, som brugeren har besøgt. Det betyder, at brugeren sparer tid, fordi han/hun hurtigere kommer ind på de vigtigste områder af tidligere besøgte hjemmesider.

Der findes forskellige typer cookies:

Permanente cookies, der bliver liggende på computeren, selv når browseren er blevet lukket.

Midlertidige eller sessionsbestemte cookies, der kun gemmes under navigationen og slettes fra computeren, når browseren lukkes.

Tredjepart-cookies, der oprettes af en anden hjemmeside end den, du aktuelt besøger.

De cookies, der anvendes af Fiat Group Automobiles, er en kombination af disse tre typer: Nogle af dem har kun til formål at åbne og køre en autoriseret session (midlertidige cookies). I det tilfælde bliver de ubrugelige både for os og for tredjepersoner, når den autoriserede session eller browseren lukkes, selv om de fysisk gemmes på harddisken i den anvendte computer (permanente cookies). For at kunne tilbyde en hjemmeside, der bedre lever op til kundernes/de besøgendes forventninger og interesser, analyseres de indsamlede cookies kontinuerligt. Disse data viser udelukkende og anonymt, hvordan vores hjemmeside anvendes, og hvilke områder og sessioner de besøgende har størst interesse i og gavn af. Kunden/den besøgende kan indstille sin browser til at acceptere alle cookies eller nogle cookies eller til at spærre for cookies. Vær opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan det forhindre os i at yde den ønskede service på områder, der kræver autorisation. Desuden kan kunden/den besøgende slette sin cache memory og alle cookies fra sin harddisk, når besøge​​t på hjemmesiden er afsluttet.

Det er en teknik, der anvendes som alternativ til direkte analyse af Web server logfiler. Teknikken består i at indsamle og behandle navigeringsdata ved hjælp af en dedikeret JavaScript-kode på de HTML-sider, der vurderes at have størst interesse. Denne teknik anvendes også i de nyhedsbreve, der sendes ud via e-mail.


EKSTERNE SERVICES:


FORBINDELSE TIL ANDRE HJEMMESIDER

Det er muligt at der linkes til eksterne hjemmesider fra denne hjemmeside. Vi bestræber os på at det gøres tydeligt opmærksom at kunden/den besøgende informeres om, at han/hun forlader Fiat Group Automobiles hjemmesiden, ved fx at åbne et nyt vindue med den eksterne side, Kunden/den besøgende skal være opmærksom på, at disse hjemmesider ikke ejes af eller er Fiat Group Automobiles ansvar, fordi de fuldt ud styres af andre virksomheder og/eller organisationer. Fiat Group Automobiles frasiger sig konsekvent alt ansvar for anmodninger om og/eller frigivelse af personlige oplysninger til tredjemand.


ANDRE FORMER FOR DATABRUG

Desuden, og udelukkende af hensyn til lov og orden, kan de angive data i forbindelse med lovbrud, sager angående national sikkerhed og forsvar, forebyggelse, efterforskning og/eller anklager i kriminalsager blive brugt til andre formål end at udbyde services, og de kan derfor blive videregivet til offentlige myndigheder inklusive politimyndigheder, offentlige og retslige myndigheder, så de kan udføre deres arbejde.


OPFØRELSE I STRID MED POLITIKKEN (LOYALITET)

Denne skrivelse er udfærdiget med henblik på bedre at opfylde vores kunders behov for gennemsigtighed og tillid og for at opretholde virksomhedsværdierne hos Fiat Group Automobiles, især hvad angår beskyttelse af de indsamlede, private oplysninger. Hvis du har problemer eller behov for forklaringer vedr. hjemmesidens indhold eller informationerne i dette dokument, er du velkommen til at kontakte os her: Gå til Fiat kundeservice

Denne beskyttelse af private oplysninger regulerer metoderne til bearbejdning af de personlige oplysninger, der gives af kunder/besøgende, når de navigerer rundt på vores hjemmeside. Disse metoder kan blive ændret på baggrund af nye love, der træder i kraft, eller efter undersøgelse og opdatering af vores brugerservices. Derfor kan vores politik ændre sig over tid, og vi beder derfor kunder/besøgende om at besøge denne side med mellemrum.